TÉMAFELVETÉS

Bevezető gondolatként egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Minden olyan Pulit aki valamilyen okból sem kiállításon való szereplésre sem munkára nem alkalmas házőrzőnek akarja az újdonsült tulajdonos otthonába vinni. A tenyésztők többsége nagyon jól tudja, hogy egy vérbeli házőrző Pulinak mit kell teljesítenie, milyennek kell lennie. Ezért a tenyésztői, kiállítási, munkbéli babérokra nem való Puliknak csak egy bizonyos részét kínálja fel és szánja házőrzőnek, tetemes része házi kedvenc céljára alkalmas. Gondolhatná az olvasó, hogy a kettő ugyanaz de messze nem igaz…így cáfolnunk kell.

A házi kedvenc alkalmas arra, hogy a család középpontja legyen, a gyerekekkel együtt játszon, hogy egy mai korunk rohanó világában élő család természetközelibbé tegye otthonát egy kutya által. Hogy legyen valaki aki mikor a családtagok valamelyike hazaér otthon várja és örüljön neki. A házi kedvenc életének nagy részét gazdáival tölti, együtt jár velük sétálni, kirándulni is. Elegendő, sőt fontos, hogy szeresse gazdáit, azokkal odaadó, gyengéd, bensőséges viszonya legyen. Mondhatná bárki, hogy ezek minden egyes Pulira jellemző alapvető tulajdonságok és ez így is van. De a házi kedvenc nem több ennél. Míg egy kiállítási Puli tökéletes külsővel, szabályos alkattal és a fajtára jellemző vérmérséklettel kell, hogy rendelkezzen illetve egy dolgozó Puli tanulékonyságban, munkakészségben, a feladatok teljesítésében kell, hogy felülmúlja fajtatársait a házi kedvencnek mindezekkel az adottságokkal és képességekkel nem kell rendelkeznie. Nem úgy a házőrző Pulinak.

A kutyakiképzéssel, munkával és jellembéli tenyésztéssel, nemesítéssel foglalkozók tudják milyen problémás, nehéz és összetett feladat egy házőrző kutya munkája. Először vizsgáljuk meg a jellemző tulajdonságokat.

A probléma ott kezdődik, hogy egy házőrző Puli nem akkor mérettetik meg mikor gazdája jelen van. Természet és dominancia terén erősnek kell lennie akkor is mikor teljesen egyedül tartózkodik otthon. A házőrző Puli tehát soha nem félhet senkitől és semmitől. Az egészséges tartózkodó, távolságtartó viselkedés alapvető jellemzője egy házőrzőnek. A bizalmatlanság mellett viszont bátorsága soha nem inoghat meg. Élete, házőrző tanulmányainak gyarapodási szakasza során érhetik és érik is kellemetlen élmények de ezek az élmények a jó házőrző Puli elszántságát, feladatteljesítését csak fokozzák és nem csökkentik. Bizalmatlanság és bátorság.

Gyakorta tapasztalható mikor idegen emberhez csengetünk be mert beszélni szeretnénk vele és nincs otthon, hogy a vele együtt élő házőrző ráront az ajtóra…egy ideig. A jó házőrző Puli viszont rámenős, elszánt és kitartó. Bizalmatlansága, bátorsága tehát nem lehet tiszavirág életszerűen rövid hiszen az idegen teljes ott tartózkodási idejéig ki kell, hogy tartson. A betolakodó iránt érzett mérge tehát nem szállhat el egykettőre. Elszántság, rámenősség és kitartás.

Ha azonban a gazda otthon van és az idegent otthonába engedi akkor ezt el kell tűrnie. A gazda parancsainak tehát mindenkor engedelmeskednie kell. Nem elég a fejlett territoriális, területvédő ösztön, ezt tudnia kell kordában tartani. Egyébiránt is a házőrző Pulinak a kiegyensúlyozottsága a legfőbb erénye. Harmonikus jelleme nem engedi, nem engedheti meg, hogy egyes eseteket alul-, másokat pedig túlreagáljon. Ha egy probléma elhárult, ha egy feladat megoldódott ezt ösztönösen meg kell éreznie méghozzá jól. Mindezeken túl teljesen önállónak kell lennie. A munkakutyák őrzésre való alkalmassága tehát önállóságukban áll vagy bukik. Hiszen többségük parancsra, vezényszóra remekül, kifogástalanul teljesít de ez még messze nem garancia arra, hogy valódi élethelyzetekben megfelelően cselekedne, vagy vezénylés nélkül cselekedne-e egyáltalán. A házőrző Pulinak tehát cselekednie kell és a feladatokat önállóan kell megoldania. Nem utolsó sorban van a házőrző kutyák munkája terén egy lényeges probléma. A gondok gyökere a bevezetésként elmondottakban rejlik, mégpedig abban, hogy milyen céllal fogadjuk otthonunkba az újdonsült jövevényt. Határozottan el kell különíteni magunkban a házőrző és a házi kedvenc szerepkört. A Pulit és általában a házőrző célzattal tartott kutyákat soha nem tanítják, házőrzésre nem képzik. A házőrző Pulinak így örökletesen kell hatalmas készlettel rendelkeznie. Jól tudjuk, hogy egy-egy őrző-védő, agility és egyéb vizsga mögött mekkora munka, mennyi gyakorlás van mire elérjük a megfelelő teljesítés színvonalát. A házőrző munka feladatai mindennaposak, hétköznapiak de teljesítésüket, a megfelelő megoldást senki nem tanítja meg Pulinknak. Arra önmaga és egyedül kell rájönnie méghozzá helyes módon..

Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva arra szeretnék rávilágítani, hogy mi történik ha a feladatmegoldás sikertelen. A dolgozó, képzés alatt álló kutyák esetében a sikertelenséget nem követi negatív esemény. Sőt ebben az esetben a hiányosságot a képzők önmagukban keresik és egyértelműen többet gyakorolnak, a végrehajtást csiszolják, tökéletesítik. Nem történik így a házőrző Puli esetében. Egyrészt gyakorta a házőrzés feladatainak hibás teljesítése a kutya életébe is kerül. Számtalan példa bizonyítja, hogy egy-egy betörés, birtokháborítás a házőrző életének kioltását következteti. Másrészt azt vizsgáljuk meg, hogy mi történik ha a Puli mint házőrző megbukott. Ahelyett, hogy feladatának minél jobb teljesítését elősegítenénk, adottságait, tulajdonságait erősítenénk rossz kutyává degradáljuk, leminősítjük. Elegendő egyetlen egyszer házőrzésben megbuknia máris haszontalannak ítélté válik.

Befejezésként összegezve elmondható, hogy óriási felelősség a tenyésztők részéről házőrzőnek átadni egy Pulit. El kell választani a házi kedvenc szerepkörtől mind képességekben, mind rátermettségben, mind tulajdonságokban. Az elkülönülésre a leendő gazdák, tulajdonosok figyelmét is fel kell hívni mert gyakorlati tapasztalat, hogy a két tartási cél összemosódik a fejekben. Végezetül értékrendben ne minősítsük le a házőrző Pulit mert ő nem a ma egyre népszerűbb showbusiness-ben, nem a nyilvánosság dícsérő szeme láttára teljesíti a rá bízott feladatokat hanem a hétköznapokban, a mindennapi élet során, sokszor rejtve a világ elől. A leminősítés már csak azért sem állja meg a helyét mert a leírtak bizonyítják, hogy képességekben és feladatmegoldásban a házőrző Puli egyaránt a többiek felett áll…